Home > Комітети УФІ > Комітет К4

Комітет К4

Комітет K4. ІТ-освіта

Голова комітету: Павлов Олександр Анатолійович, д.т.н., професор, заслужений діяч науки та техніки України, декан факультету інформатики та обчислюваної техніки, завідувач кафедри автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння НТУУ “КПІ”, +38044 454-98-47,

Заступник голови комітету: Ковалюк Тетяна Володимирівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння НТУУ “КПІ”, +38044 454-98-47, E-mail: tetyana.kovalyuk@gmail.com

Члени комітету:
Кошкін Костянтин Вікторович, д.т.н., професор, директор Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, +380675152292, konstantin.koshkin@nuos.edu.ua.
Литвиненко Олександр Євгенійович, д.т.н., професор, декан факультету комп’ютерних систем, завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету, дійсний член Аерокосмічної академії України, +380674538885, litvinen@nau.edu.ua.
Данчук Віктор Дмитрович, д.ф.-м.н., професор, декан факультету транспортних та інформаційних технологій, завідувач кафедри електроніки та обчислювальної техніки Національного транспортного університету, дійсний член Академії будівництва України, академік Транспортної Академії України, +380996376677, danchuk@ntu.edu.ua.
Дудар Зоя Володимирівна, професор, Харківський національний університет радіоелектроніки, зав. кафедри програмної інженерії, директор Центру післядипломної освіти, e-mail: zoya-dudar@yandex.ru, тел: +38 097 992-56-32.
Dr. Ольга Кулик, Research Center for eHealth & Disease Management, Psychology, Health & Technology, University of Twente, Waterlelielaan 19, 7534 KK, Enschede, The Netherlands, o.a.kulyk@utwente.nl

Наукові цілі комітету:
- Розвиток та впровадження інформаційних технологій в освіті;
- Оцінка ефективності використання інформаційних технологій в освітньому середовищі.

Напрямки діяльності комітету:
- Розробка нових інформаційних технологій в освіті;
- Створення мультимедіа-технологій та систем для застосування в освіті.

Робоча група 4.1. Інформаційні технології в освітньо-культурному середовищі

Голова групи: Чайковська Олена Антонівна, к.п.н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв, +380504444454, lena@knukim.edu.ua.

Члени групи:
Бузмаков Володимир Іванович, голова активу ВГО „Співтовариство ІТ-директорів України”, +38050330231, buzmakov@supremum.com.ua.
Бородкін Георгій Олексійович, начальник відділу аналітичних систем Науково-виробничого об’єднання «Інститут інформаційно-аналітичних систем», +380503811519, e-mail: georg@rgdata.com.ua.
Гузій Микола Миколайович, к.т. н., доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету, (0673161894), nn05@ukr.net
Матвієнко Оксана Володимирівна, д.пед.н., професор кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтв, +380663151042, ox2006@br.ru.
Оксіюк Олександр Глібович, д.т.н., професор, декан факультету інформаційних систем та технологій Європейського університету, проректор з впровадження інформаційних технологій, +380444230040, pr-nvr@e-u.in.ua.
Пашко Анатолій Олексійович, к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Європейського університету, кандидат фізико-математичних наук, член SAE, +38066024507, aapashko@gmail.com.
Прокудін Георгій Семенович, д.т.н., професор завідувач кафедри міжнародних перевезень та митного контролю Національного транспортного університету, академік Української Академії Економічної кібернетики, +380633270243, p_g_s@ukr.net.
Наукові цілі групи:
- Розвиток інженерії гуманітарних наук;
- Розвиток інтелектуальних систем і технологій в галузі мистецтв і гуманітарній сфері;
- Розвиток мультимедіа-технологій в галузі мистецтв і гуманітарній сфері.

Напрями діяльності групи:
- мультимедіа-технології для художніх, освітніх проектів, інтернет-ресурсів, віртуальних бібліотек та музеїв;
- художнє 3D-–моделювання та анімація;
- звуковий дизайн у мультимедійних проектах;
- електронні колекції у гуманітарній сфері та мистецтвах;
- електронні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках, музеях, архівах, театрах;
- створення і довготривале збереження цифрових ресурсів, забезпечення відкритого доступу до них;
- розвиток електронного культурно-освітнього і наукового простору;
- розвиток взаємодії соціокультурних інститутів в електронному просторі;
- нові технології візуалізації інформації в галузі мистецтва, гуманітарній сфері та науки.