Історія

Всеукраїнська громадська організація

“Українська Федерація Інформатики”

 

ВГО “Українська Федерація Інформатики” – правонаступниця “Української Федерації з інформатики та системного аналізу” (УФІСА) – була створена 26 листопада 1991 року за ініціативою академіка Національної Академії наук України, колишнього директора Інституту кібернетики НАНУ, професора Михалевича Володимира Сергійовича для вирішення найважливіших проблем молодої держави в галузі інформатики, державного управління, економіки, соціології на основі сучасних підходів та системних методів аналізу. Творчий потенціал, великий досвід, організаційні здібності цього видатного вченого – першого президента УФІ (УФІСА) – дозволили об’єднати в складі УФІ провідних фахівців України різних галузей та започаткувати основні принціпи її діяльності.

 

Серед перших колективних членів УФІ були:

Фонд науково-технічного розвитку Києва;

Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАНУ;

Інститут проблем реєстрації інформації НАНУ;

Морський гідрофізичний інститут НАНУ;

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії ім.Г.М.Доброва НАНУ;

Головний НДІ з проблем інформатики Міністерства економіки України;

Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка;

Київський політехнічний інститут;

Харківський політехнічний інститут;

Інститут проблем штучного інтелекту НАНУ;

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України.

 

До 2003 р. до керівництва УФІ входили:

Гассанов Л.Г., член-кор. НАНУ, професор,

Палагін О.В, член-кор. НАНУ, професор,

Сенченко В.В., к.т.н.

Наукові та практичні досягнення

УФІ разом с фахівцями виконувала та брала участь у виконанні проектів державного характеру, зокрема:

 1. Формування державної інформаційно-аналітичної системи Президента України та органів державної влади – 1997 рік
 2. Стретегія розвитку України по досягненню середньоєвропейських соціально-економічних показників – 1995 рік
 3. Розробка системи комп’ютерного моделювання бюджету України та середньострокового макроекономічного прогнозування в умовах трансформації економіки – 1997 рік
 4. Організація та проведення Міжнародного Американсько-Українського Конгресу по розвитку ділового Економічного Співробітництва (м.Атлантік-Сіті, США, квітень 1996 року)
 5. Створення на території Києво-Святошінського району Київської області спеціальної експериментально-демонстраційної зони інтенсивного науково-технічного розвитку “Агротехнополіс “Святополь”

Фахівці УФІ мають досвід законотворчої роботи по підготовці проектів таких законодавчих актів:

 • Закон “Про основи державної політики в галузі наукової та науково-технічної діяльності” (1992 рік)
 • Закон “Про науково-технічну інформацію” (1994 рік)
 • Закон “Про наукову та науково-технічну експертизу” (1995 рік)
 • Розпорядження Президента України “Питання створення та функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів” (1996 рік)
 • Закон “Про наукову та науково-технічну діяльність” (1998 рік)
 • Закон “Про інноваційну діяльність” (1999 рік)

13 листопада 2003 року став переломним для Федерації. Цього дня біло прийнято рішення про створення на базі УФІСА всеукраїнської громадської організації “Українська Федерації Інформатики”, що найбільш полно відповідає цілям та завданням організації. Також було обрано новий склад керівних органів УФІ на чолі з Президентом УФІ академіком НАН України Сергієнком Іваном Васильовичем. До складу керівництва також було обрано Згуровського Михайло Захаровича, академіка НАН України, ректора Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, Палагіна Олександр Васильовича, члена-кореспондента НАН України, заступника директора Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова, Бобовкіна Віктора Тихоновича, Віце-президента Науково-дослідного інституту прикладних інформаційних технологій.

Були сформовані нові стратегичні напрями діяльності зокрема разгортання міжнородного співробитництва.

ПОДІЇ 2011 РОКУ:

16 лютого в м.Києві відбулося Розширене Засідання Президії “УФІ”, на якому було прийнято рішення створити ініціативну групу з метою підготовки відкритого проекту «Стратегія розвитку в Україні інформаційного суспільства та суспільства, що ґрунтується на знаннях» із залученням до співпраці з УФІ всіх зацікавлених юридичних і фізичних осіб.

 

25 травня 2011 р. відбувся з’їзд УФІ, який проходив у Харківському національному університеті радіоелектроніки. На цьому з’їзді група з 20 українських університетів, які прцюють у різноманітних галузях інформатики, приєдналася до УФІ.

До керівництва УФІ було обрано чл..кор. НАНУ, професора М.Ф.Бондаренка, ректора Харківського національного університету радіоелектроніки.

В результаті кількість колективних членів УФІ склала майже 40 університетів і науково-дослідних інститутів, які представляють більшість областей України. Кількість професорів, доцентів, наукових співробітників, членів осередків УФІ, які працюють в закладах, acheter cialis що є колективними членами УФІ, складає 10000 чоловік. З урахуванням студентів усіх університетів – колективних членів УФІ, які навчаються на спеціальностях, пов’язаних із інформатикою, кількість учасників сягає 50 000.

Університети та науково-дослідні інститути – колективні члени УФІ – видають велику кількість наукових журналів та організують багато наукових конференцій в різних галузях інформатики.

Зараз УФІ координує значну частину наукової та освітньої діяльнояті з інформатики усіх університетів – колективних членів УФІ через систему комітетів з різних галузей інформатики та місцевих осередків УФІ.

На засіданні Генеральної Асамблеї IFIP у вересні 2011 р. Українську Федерацію Інформатики було прийнято до IFIP у якості повноправного члена за результатами таємного голосування. Цього статусу УФІ набула з 1 січня 2012 р.

 

ПЕРСПЕКТИВА:

Стратегічні цілі Федерації на майбутнє:

Концентрація зусиль на вирішенні питань інформатизації України, зокрема:

 • розширення системи навчання комп’ютерній грамотності за європейськими стандартами на усі регіони України;
 • Сприяння розробці та валідації міжнародних стандартів в галузі інформатики;
 • Пропагування перспектив розвитку інформаційного суспільства в Україні, ведення відкритого громадського обговорення цієї теми, в першу чергу, в Інтернеті.

Активізація зусиль в напрямку установлення постійних контактів та спільної роботи з провідними міжнародними центрами, об’єднаннями, фондами, форумами в сфері інформатики, системного аналізу економічних перетворень, екології.