V ̳ - ,

19 21 2012 . V ̳ - , .

http://www.zntu.edu.ua/base/rtit/index.html

, .